Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

tel. 42 632 81 18
kom. 507 575 535

www.zrodla.org

sekretariat: office@zrodla.org.pl
Bardzo Zielone Szkoły: info@zieloneszkoly.pl
warsztaty ekologiczne dla szkół i przedszkoli: edukacja@zrodla.org
szkolenia: edukacja@zrodla.org